Bình chứa khí hoá lỏng

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP AN PHÁT.

chuyên cung cấp bồn chứa lỏng (oxy lỏng, argon lỏng, co2 lỏng, ni tơ lỏng…)

✉ Liên hệ đặt hàng ☎ 0931.212.286 / 0941.862.286

0941.862.286