Khí Oxy Công nghiệp

Oxy là một nguyên tố hóa học nằm trong bảng tuần hoàn hóa học thuộc nhóm nguyên tố 16 và có nguyên tử bằng 8 với ký hiệu là O. Khí Oxy là nhu cầu thiết yếu cho sự sống của con người cùng các sinh vật khác trên Trái Đất cũng như góp một phần quan trọng trong việc hỗ trợ hô hấp trong ngành y.

✉ Liên hệ đặt hàng ☎ 0931.212.286 / 0941.862.286

0941.862.286