Khí Acetylene Công nghiệp

Khí Acetylene bao gồm hai nguyên tử Carbon và hai nguyên tử Hydro với công thức là C2H2. Acetylene là một chất khí không màu với tính chất dễ bay hơi và được sử dụng phổ biến để làm nhiên liệu cũng như tổng hợp các hợp chất khác.

✉ Liên hệ đặt hàng ☎ 0931.212.286 / 0941.862.286

0941.862.286