Khí trộn nhiều thành phần

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP AN PHÁT.

chuyên cung cấp Khí trộn nhiều thành phần (CO2 + ARGON, NITO + CO2 + HELI, CO2 + O2 + NITO,…)

✉ Liên hệ đặt hàng ☎ 0931.212.286 / 0941.862.286

0941.862.286