Vỏ chai khí Nitơ 10 lít mới 100%

VỎ CHAI NITO (hay còn gọi là bình nito) 10 LÍT: chứa 1.5 m3 khí Nito (chai mới 100%). Cung cấp trên toàn quốc. Cam kết chất lượng

✉ Liên hệ đặt hàng ☎ 0931.212.286 / 0941.862.286

0941.862.286